Kapittel 5

5. Utbytte, lån og andre transaksjoner mellom selskaper og eier

I dette kapitlet behandles utbytte og lån, samt kjøp, salg og leie og andre transaksjoner mellom selskap og eiere. Det er detaljerte og strenge regler som regulerer slike transaksjoner både i aksjeloven og skatteloven. Feil kan få konsekvenser bl.a. ved at transaksjonen utløser skatt både for selskap og aksjonær. Videre risikerer aksjonæren å måtte tilbakebetale det han har mottatt fra selskapet.