1. Nytt og nyttig

Bokføringsnytt

Tolldeklarasjoner – oppbevaringstid

Fra 1. februar 2021 er oppbevaringstiden for tolldeklarasjoner og grunnlagsdokumenter knyttet til slike deklarasjoner fem år.