Kjære leser

Camilla Brunfelt
Signe Haakanes
Elin Petersen (Sticos)
Ruben Bjerketveit
Paal Braanaas
Børge Busvold

Facta 2020 og eFacta inneholder de viktigste reglene som næringsdrivende behøver i forbindelse med årsoppgjøret. Mens Facta 2020 er papirutgaven, er eFacta navnet på en ny og digital versjon av denne. Dette vil være to selvstendige produkter.

eFacta er først og fremst en flerbrukerversjon på nett, mens papirutgaven egner seg for enkeltbrukere. Noen foretrekker å kunne bla eller gjøre notater i en papirversjon, mens ­andre ønsker å ha en digital løsning for eksempel av miljøhensyn. Andre igjen foretrekker begge deler.

Mer informasjon om Facta og andre tidsskrifter finnes på: www.revisorforeningen.no/tidsskrifter/

Innhold

I Facta beskrives kravene som stilles til innholdet i årsregnskap og årsberetning, samt hovedregler for regnskapsmessig og skattemessig behandling av de vanligste balansepostene i regnskapet.

Publikasjonen behandler regnskapsreglene slik de er etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk inkludert god regnskapsskikk for små foretak.

I første kapittel finnes en oversikt over viktige lovendringer, dommer og forvaltningsuttalelser innen aktuelle fagområder som skatt, avgift, selskapsrett, regnskap og bokføring.

God lesning!

Alf Asklund

Redaktør

DnR Kompetanse AS

Oslo, januar 2020