Kapittel 4

Enkelte regnskaps­poster – regnskaps­messig og skatte­messig behandling