Demo

logoeFacta

Årsoppgjøret 2023

Kjære leser

Camilla Brunfelt
Signe Haakanes
Elin Petersen
Ruben Bjerketveit
Paal Braanaas
Børge Busvold

Facta 2024 og eFacta inneholder de viktigste reglene som nærings­drivende behøver i forbindelse med årsoppgjøret.

Her beskrives kravene som stilles til innholdet i årsregnskap og årsberetning, samt hovedregler for regnskapsmessig og skattemessig behandling av de vanligste balansepostene i regnskapet.

Publikasjonen behandler regnskapsreglene slik de er etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk inkludert god regnskapsskikk for små foretak.

I første kapittel finnes en oversikt over viktige lovendringer, dommer og forvaltningsuttalelser innen aktuelle fagområder som skatt, avgift, selskapsrett, regnskap og bokføring.

I 2023 har det skjedd relativt lite på skatteområdet, men for inntektsåret 2023 må alle selskaper levere skattemelding/selskapsmelding gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det vil ikke lenger være mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn. Dette gjelder ikke bare aksjeselskaper som skal levere skattemelding, men også selskaper med deltakerfastsetting (ANS, DA, KS mv.) som skal levere selskapsmelding.

Det kan også nevnes at regnskapsstandardene NRS 8 God regn­skapsskikk for små foretak og NRS 16 Årsberetning er oppdatert i 2023. Gjennomføring av krav til bærekraftsrapportering i norsk lov er også omtalt i første kapittel.

Mens eFacta først og fremst er en flerbrukerversjon på nett, egner papirutgaven seg også for enkeltbrukere.

Mer informasjon om Facta, eFacta og andre tidsskrifter finnes på: www.revisorforeningen.no/tidsskrifter/

God lesning!
Alf Asklund

Alf Asklund

Redaktør

DnR Kompetanse AS

Oslo, 2024