Demo

logoeFacta

Årsoppgjøret 2021

Kjære leser

Camilla Brunfelt
Signe Haakanes
Elin Petersen
Ruben Bjerketveit
Paal Braanaas
Børge Busvold

Korona-pandemien, som ble kjent etter balansedagen i fjor, har gitt økt risiko og økonomiske utfordringer for mange foretak. I 2019-regnskapene som ble avlagt etter at pandemien startet, var spørsmålene om det var usikkerhet om fortsatt drift på tidspunktet regnskapet ble avlagt, og om det var behov for å gi noteopplysninger om hendelser etter balansedagen. Tallene i regnskapene ble bare påvirket i foretak som gikk mot avvikling/konkurs slik at det ikke lenger var grunnlag for å avlegge regnskapet ut fra fortsatt drift.

For 2020 treffer koronaeffektene derimot årsregnskapene for fullt. For mange foretak vil det være aktuelt både med revurdering av eiendels- og gjeldsposter og opplysningsplikt. Effektene avhenger av den konkrete situasjonen til det enkelte foretaket.

I tillegg til å omtale noen typiske problemstillinger relatert til pandemien, inneholder Facta 2021 og eFacta de viktigste reglene som næringsdrivende behøver i forbindelse med årsoppgjøret.

I Facta beskrives kravene som stilles til innholdet i årsregnskap og årsberetning, samt hovedregler for regnskapsmessig og skattemessig behandling av de vanligste balansepostene i regnskapet.

Publikasjonen behandler regnskapsreglene slik de er etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk inkludert god regnskapsskikk for små foretak.

I første kapittel finnes en oversikt over viktige lovendringer, dommer og forvaltningsuttalelser innen aktuelle fagområder som skatt, avgift, selskapsrett, regnskap og bokføring.

Mens eFacta først og fremst er en flerbrukerversjon på nett, egner papirutgaven seg også for enkeltbrukere. Noen foretrekker å kunne bla eller gjøre notater i en papirversjon, mens andre ønsker å ha en digital løsning for eksempel av miljøhensyn. Andre igjen foretrekker begge deler.

Mer informasjon om Facta, eFacta og andre tidsskrifter finnes på: www.revisorforeningen.no/tidsskrifter/

God lesning!

Alf Asklund

Alf Asklund

Redaktør

DnR Kompetanse AS

Oslo, januar 2021