Kapittel 6

Dokumentasjon av balansen

Dokumentasjon av balansen er et lovkrav, og det er ingen tvil om at det er en viktig kontroll av regnskapet. Digitalisering av regnskapsprosesser kan endre måten du gjør denne dokumentasjonen på, men uansett er formålet det samme som tidligere. Det er viktig å påse at det blir ivaretatt. Det skal være god dokumentasjon som er lett å finne frem i ettertid.