Kapittel 3

3. Periodisering av ­ inntekter og kostnader

Skatteloven og regnskapsloven har egne separate regler for periodisering av inntekter og kostnader. Skattemessig gjelder realisasjonsprinsippet for tidfesting av inntekter og fradrag. Regnskapsmessig gjelder de grunnleggende prinsippene om transaksjon, opptjening, sammenstilling, forsiktighet og sikring.

I praksis er det ikke de store forskjellene mellom det skattemessige realisasjonsprinsippet og de grunnleggende regnskapsprinsippene. I enkelte tilfeller vil imidlertid en utgift kunne komme til skattemessig fradrag på et tidligere/senere tidspunkt enn som en kostnad i regnskapet. Det er også i skatteloven gitt en del viktige unntak fra det skattemessige realisasjonsprinsippet som gjør at det vil oppstå forskjeller i periodisering av inntekter regnskapsmessig og skattemessig.

Regnskapsmessig og skattemessig periodisering er nærmere beskrevet i henholdsvis punktene om: Regnskapsmessig periodisering og Skattemessig periodisering.