Kapittel 6

6. Dokumentasjon av balansen

Dokumentasjon av balansen er et lovkrav, og det er ingen tvil om at det er en viktig kontroll av regnskapet. Kontroll med kontoene i balansen sikrer at regnskapet er a jour og riktig. Digitalisering av regnskapsprosesser kan endre måten du gjør denne dokumentasjonen på, men uansett er formålet det samme som tidligere. Det er viktig å påse at det blir ivaretatt. Det skal være god dokumentasjon som er lett å finne frem i ettertid.