2. Årsregnskap og årsberetning

Forsinkelsesgebyr

Det blir beregnet forsinkelsesgebyr fra 1. august.

Forsinkelsesgebyret påløper inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke lenger enn 26 uker. Gebyret er knyttet opp mot rettsgebyret. Rettsgebyret øker fra 1199 kroner til 1223 kroner i 2022, og forsinkelsesgebyrene blir som følger:

Kr 1 446 pr. uke de første åtte ukene

kr

9 446

Kr 2 784 pr. uke de neste ti ukene

kr

24 460

Kr 3 669 pr. uke de neste åtte ukene

kr

29 352

Totalt

kr

63 596

Dersom gebyret ikke er betalt innen tre uker fra påkrav fra Regnskapsregisteret, er styremedlemmene solidarisk ansvarlige for påløpt gebyr. De kan til gjengjeld søke regress hos selskapet.

Regnskapsregisteret varsler enhetene som ikke har overholdt innsendingsfristen elektronisk. Kontaktinformasjonen blir hentet fra Altinn, så det er viktig at både enhetsprofilen og personlig kontaktinformasjon i Altinn er oppdatert. Varslingen skjer via Altinn, med varsel på e-post om at det er kommet en ny melding i Altinn. For de enhetene som har registrert regnskapsfører og/eller revisor i Enhetsregisteret, vil også regnskapsførerenheten og/eller revisorenheten bli varslet i Altinn. Hver regnskapsførerenhet (regnskapsfirma) og revisorenhet (revisjonsfirma) får således en liste i Altinn som viser kundene som ikke har levert årsregnskapet mv.