Kapittel 4

Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skattemessig behandling