2. Årsregnskap og årsberetning

Underskrift

Årsregnskapet og årsberetningen skal underskrives av hele styret og daglig leder.*For regnskapspliktige uten styre eller daglig leder, skal deltagerne eller medlemmene underskrive. Underskriftskravet kan oppfylles ved elektronisk signatur. Det legges til grunn at sikkerhetsnivået ved bruk av elektroniske signaturer bestemmes av det enkelte selskap. Det er de som fyller vervene/stillingene på det tidspunkt årsregnskapet og årsberetningen fastsettes, som skal underskrive. Har en som skal underskrive, innvendinger mot årsregnskapet eller årsberetningen, skal vedkommende underskrive med påtegnet forbehold og gi nærmere redegjørelse i årsberetningen.

Årsregnskapet og årsberetningen dateres på dato for styremøte hvor årsregnskapet behandles.