2. Årsregnskap og årsberetning

Forsinkelsesgebyr

Det blir beregnet forsinkelsesgebyr fra 1. august.

Forsinkelsesgebyret påløper inntil innsendingsplikten er oppfylt, men ikke lenger enn 26 uker. Gebyret er knyttet opp mot rettsgebyret. Rettsgebyret øker fra 1223 kroner til 1243 kroner i 2023, og forsinkelses­gebyrene blir som følger:

Kr 1 223 pr. uke de første åtte ukene

kr

9 944

Kr 2 486 pr. uke de neste ti ukene

kr

24 860

Kr 3 729 pr. uke de neste åtte ukene

kr

29 832

Totalt

kr

64 636

Dersom gebyret ikke er betalt innen tre uker fra påkrav fra Regnskapsregisteret, er styremedlemmene solidarisk ansvarlige for påløpt gebyr. De kan til gjengjeld søke regress hos selskapet.

Regnskapsregisteret varsler enhetene som ikke har overholdt innsendingsfristen elektronisk. Kontaktinformasjonen blir hentet fra Altinn, så det er viktig at både enhetsprofilen og personlig kontaktinformasjon i Altinn er oppdatert. Varslingen skjer via Altinn, med varsel på e-post om at det er kommet en ny melding i Altinn. For de enhetene som har registrert regnskapsfører og/eller revisor i Enhetsregisteret, vil også regnskapsførerenheten og/eller revisorenheten bli varslet i Altinn. Hver regnskapsførerenhet (regnskapsfirma) og revisorenhet (revisjonsfirma) får således en liste i Altinn som viser kundene som ikke har levert årsregnskapet mv.