Kapittel 4

4. Enkelte regnskapsposter – regnskapsmessig og skatte­messig behandling